Hvem er forfatteren?

Rikke Maj Thauer regnes for, en af de førende eksperter i Danmark indenfor stress og psykisk førstehjælp på arbejdspladsen. Hun har undervist adskillelige tusinde mennesker indenfor stresshåndtering og har en lang og solid erfaring som foredragsholder og som sparringspartner, både på det organisatoriske niveau og det individuelle plan.

Rikke er forfatteren bag bogen ”Stress er også dit eget ansvar", som udkommer primo 2019. Indenfor ANTISTRESS området har Rikke udviklet adskillelige modeller, værktøjer samt et online ANTISTRESS forløb på 8 uger, der gør det enkelt at forebygge stress og/eller at hjælpe andre.

Rikkes erfaring, indenfor behandling af stress og målrettet undervisning i stressmanagement (håndtering af stress hos andre), er solid. Der er ikke meget hun ikke har set og hørt i de hundredevis af stressforløb, som er gennemført over de seneste 7 år. Hun ser sig selv som en specialiseret praktiker, og har opbygget alle metoder og koncepter over forskningsbaseret viden overført til erfaringsbaseret og konkrete modeller som giver mulighed for refleksion, som igen giver mulighed for at handle anderledes og træffe mere produktive valg til gavn for ens eget liv, ens rolle på arbejdspladsen og samfundet som helhed.

Til daglig er Rikke direktør for Thauer Stresscenter ApS, der behandler både privatpersoner og medarbejdere i individuelle stressforløb samt uddanner ledere, HR, arbejdsmiljørepræsentanter samt coaches og alternative behandlere til at håndtere stress i den rolle og på det niveau, som den enkelte er placeret i f.eks. en virksomhed.

Rikke har en baggrund som mellemleder fra beskæftigelsesbranchen med over 15 års erfaring inden for undervisning og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere, hun er initiativtager til ANTI-stressforeningen.dk og i 2011 færdiggjorde hun en certificering inden for stresscoaching, hvilket blev starten på Thauer Stresscenter ApS, som i dag har til huse i World Trade Center - Ballerup.

Har du spørgsmål til Rikke vil hun være glad for dit opkald på tlf. 61 65 08 88 ellers bare skriv på rikke@thauer.dk.